صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

آگهي مزايده شماره 9/ت/92

 
آگهي مزايده شماره 9/ت/92 تاریخ ثبت : 1392/11/05
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : آگهي مزايده شماره 9/ت/92
شماره مزایده : آگهي مزايده شماره 9/ت/92
نام روزنامه : دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار : 92/11/5
پایان فروش اسناد : 92/11/20
بازگشایی پاکات : 92/11/30
متن آگهی :

آگهي مزايده شماره 9/ت/92

شركت مخابرات استان تهران

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  املاك مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 1.000.000 ريال (يك ميليون ريال)‌ به شماره 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فيش واريزي و در ساعت اداري به واحد تداركات اداره مالي،  اداري و تداركاتي معاونت اداري،  مالي و تداركاتي مديرعامل اين شركت بنشاني تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ پايين‌تر از خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،  اتاق 327 مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد و مطالعه اسناد و بازديد از املاك مورد مزايده پيشنهاد قيمت خود را در دو پاكت (الف و ب) تنظيم و لاك و مهر شده حداكثر تا ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 29 /11 /92 به نشاني تهران،‌ ‌اتوبان كردستان،‌  پايين‌تر از خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد (مخابرات)‌،‌ طبقه سوم اتاق 327 تسليم و رسيد دريافت نمايد. شايان ذكر است كه آخرين مهلت خريد اسناد تا پايان وقت اداري روز يك‌شنبه 20 /11 /92 بوده و تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه 30 /11 /92 مي‌باشد.

رديف

موضوع

پلاك ثبتي

قيمت حدودي (پايه مزايده) به ريال

ملاحظات

ميزان سپرده

1

خانه سازماني قرچك

13552 /53

000/000/ 542/ 2

قطعه 39 نبش

101.680.000 ريال

2

خانه سازماني قرچك

13553/ 53

000/000/ 480 /2

قطعه 38

99.200.000 ريال

3

خانه سازماني قرچك

13554/ 53

000/000/ 441 /2

قطعه 37

97.640.000 ريال

4

دفتر مخابراتي شاهين ويلا

(1517)3162 /146

000/000 /120/ 9

با فرض كاربري تجاري براي كل و همكف

353.600.000 ريال

5

خانه سازماني حسن‌آباد

571 /13

000/000 /280/ 1

 

000/ 200 /51 ريال

6

زمين شاهدشهر

288 /127

000/000/000/ 11

زمين بر بلوار

000/000 /410 ريال

7

خانه سازماني هشتگر

1061 /4

000/000/ 420/ 6

448 متري

000 /800 /256 ريال

8

خانه سازماني هشتگرد

1089 /4

000/000/ 180/ 9

438 متري نبش

000/ 400/ 355 ريال

9

زمين اسلام‌شهر

800 /42

000/000/ 920/ 6

زمين خالي

000/ 800 /276 ريال

10

زمين وحيديه شهريار

339 /77

000/000 /500 /3

 

000/000 /140 ريال

11

زمين دماوند

7/1003-1003-1002

000/000/ 500/ 7

 

000/000/ 300 ريال

12

دفتر مخابرات فيروزكوه

3113/1

000/000/000 /4

 

000/000/ 160 ريال

13

خانه سازماني همايون ويلا

927 /362

000/000/000/ 18

 

000/000 /620 ريال

14

خانه سازماني ملارد

3874/ 43

000/000/ 500/ 3

 

000/000/ 140 ريال

15

خانه سازماني نظرآباد

1364/ 69

000/000/ 500/ 4

 

000/000/ 180 ريال

16

خانه سازماني 7 تير

3 /6938

000/000/ 150/ 22

 

000/000 /723 ريال

17

آپارتمان 7 تير

298 /6938

000/000/ 650 /4

باتوجه به نوع كاربري

000/000/ 186 ريال

 

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 5643 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201