صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع باطري‌هاي اسقاط

 
فروش انواع باطري‌هاي اسقاط تاریخ ثبت : 1393/03/05
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش انواع باطري‌هاي اسقاط
شماره مزایده : آگهي مزايده عمومي شماره 2/ت/93
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 93/3/5
پایان فروش اسناد : 93/3/28
بازگشایی پاکات : 93/4/8
متن آگهی :

 

آگهي مزايده عمومي شماره 2/ت/93

فروش انواع باطري‌هاي اسقاط

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد انواع باطري‌هاي اسقاط خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. داوطلبان شركت در حراج مي‌توانند از تاريخ ذيل پس از واريز مبلغ 1000.000 ريال (ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري، به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت مالي، اداري،  تداركاتي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را خريداري و  پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب)  تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

  1. سپرده شركت در مزايده مبلغ 000 /800 /99 ريال مي‌باشد.
  2. شروع فروش اسناد از روز يكشنبه مورخ 18 /3 /93 مي‌باشد.
  3. آخرين مهلت خريد اسناد روز چهارشنبه مورخ 28 /3 /93 مي‌باشد.
  4. آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30 /14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 7 /4 /93 مي‌باشد.
  5. تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 8 /4 /93 مي‌باشد.

 

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

تعداد نمایش : 3231 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201