صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش باتري‌هاي اسقاط مراكز منطقه 8 اداره کل تداركات و خدمات

 
فروش باتري‌هاي اسقاط مراكز منطقه 8 اداره کل تداركات و خدمات تاریخ ثبت : 1393/05/01
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش باتري‌هاي اسقاط مراكز منطقه 8 اداره کل تداركات و خدمات
شماره مزایده : آگهي مزايده عمومي شماره 3/ت/93
نام روزنامه : اطلاعات
تاریخ انتشار : 25/4/93
پایان فروش اسناد : 15/5/93
بازگشایی پاکات : 26/5/93
متن آگهی :

فروش باتري‌هاي اسقاط مراكز منطقه 8

آگهي مزايده عمومي شماره 3/ت/93

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  انواع باتري‌هاي اسقاط موجود در مراكز مخابراتي اداره كل منطقه 8 خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 1.000.000 ريال (8% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري، به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت مالي، اداري،  تداركاتي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب) تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. 

  1. سپرده شركت در مزايده مبلغ 40.000.000 ريال  (چهل ميليون ريال)‌ مي‌باشد.
  2. شروع فروش اسناد از روز يك‌شنبه مورخ 29/4/93 مي‌باشد.
  3. آخرين مهلت خريد اسناد روز چهارشنبه مورخ 15/5/93 مي‌باشد.
  4. آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 روز شنبه مورخ 25/5/93 مي‌باشد.
  5. تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 26/5/93 مي‌باشد.
  6. تاريخ بازديد از شنبه مورخ 18/5/93 لغايت چهارشنبه مورخ 22/5/93 از ساعت 10 صبح الي 14

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 3490 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201