صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

تبليغات در ذيل و ظهر قبوض تلفن ثابت استان تهران و البرز

 
تبليغات در ذيل و ظهر قبوض تلفن ثابت استان تهران و البرز تاریخ ثبت : 1393/05/05
طبقه بندي :
عنوان مزایده : تبليغات در ذيل و ظهر قبوض تلفن ثابت استان تهران و البرز
شماره مزایده : آگهي مزايده عمومي شماره 5/ت/93
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 93/5/4
پایان فروش اسناد : 93/5/22
بازگشایی پاکات : 93/6/3
متن آگهی :

 

تبليغات در ذيل و ظهر قبوض تلفن ثابت استان تهران و البرز

آگهي مزايده عمومي شماره 5/ت/93

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  تبليغات در ذيل و ظهر قبوض تلفن ثابت استان تهران و البرز خود را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ ذيل پس از واريز مبلغ 1.000.000 ريال (8% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري، به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت مالي، اداري،  تداركاتي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب) تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. 

  1. سپرده شركت در مزايده مبلغ 240.000.000 ريال مي‌باشد.
  2. شروع فروش اسناد از روز ‌شنبه مورخ 11 /5 /93 مي‌باشد.
  3. آخرين مهلت خريد اسناد روز چهارشنبه مورخ 22 /5 /93 مي‌باشد.
  4. آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30 /14 بعدازظهر روز يكشنبه مورخ 2 /6 /93 مي‌باشد.
  5. تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز دو‌شنبه مورخ 3 /6 /93 مي‌باشد.

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

تعداد نمایش : 3346 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154