صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع باطري

 
فروش انواع باطري تاریخ ثبت : 1393/05/15
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش انواع باطري
شماره مزایده : آگهي مزايده عمومي شماره 6/ت/93
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 93/5/15
پایان فروش اسناد : 93/6/5
بازگشایی پاکات : 93/6/16
متن آگهی :

 

فروش انواع باطري

آگهي مزايده عمومي شماره 6/ت/93

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  باطري‌هاي اسقاط موجود در مراكز مخابراتي اداره كل منطقه 4 خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 200.000 ريال (8% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري، به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت مالي، اداري،  تداركاتي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب) تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. 

  1. سپرده شركت در مزايده به شرح جدول مي‌باشد.

شرح كالا

ميزان سپرده

انواع باطري اسقاط

38.000.000 ريال

 

  1. زمان شروع فروش اسناد مزايده روز سه ‌شنبه مورخ 21 /5 /93 مي‌باشد.
  2. آخرين مهلت خريد اسناد مزايده روز چهارشنبه مورخ 5 /6 /93 مي‌باشد.
  3. تاريخ بازديد باطري‌هاي فوق‌الذكر از ساعت 10 لغايت 14 روز شنبه 8 /6 /93 تا روز چهارشنبه 12 /6 /93
  4. آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30 /14 روز شنبه مورخ 15 /6 /93 مي‌باشد.
  5. تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز يك‌شنبه مورخ 16 /6 /93 مي‌باشد.

 

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

تعداد نمایش : 3217 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201