صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 11520 كيلوگرم سيم رانژه اسقاط مراكز منطقه 4

 
فروش 11520 كيلوگرم سيم رانژه اسقاط مراكز منطقه 4 تاریخ ثبت : 1393/06/03
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش 11520 كيلوگرم سيم رانژه اسقاط مراكز منطقه 4
شماره مزایده : آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 4/ت/93
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 93/6/3
پایان فروش اسناد : 93/6/19
بازگشایی پاکات : 93/6/31
متن آگهی :

 

آگهي تجديد مزايده عمومي شماره 4/ت/93

فروش 11520 كيلوگرم سيم رانژه اسقاط مراكز منطقه 4

اداره کل تداركات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد  11520 كيلوگرم سيم رانژه اسقاط موجود در مراكز مخابراتي اداره كل منطقه 4 خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 500.000 ريال (8% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانك ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعات اداري، به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌  نرسيده به خيابان ملاصدرا،‌ نبش خيابان سهيل،‌ ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت مالي، اداري،  تداركاتي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در دو پاكت (الف و ب) تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. 

  1. سپرده شركت در مزايده مبلغ 49.800.000 ريال  (چهل ميليون و هشتصد هزار ريال)‌ مي‌باشد.
  2. شروع فروش اسناد از روز سه‌‌شنبه مورخ 4 /6 /93 مي‌باشد.
  3. آخرين مهلت خريد اسناد روز چهارشنبه مورخ 19 /6 /93 مي‌باشد.
  4. آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30 /14 روز يكشنبه مورخ 30 /6 /93 مي‌باشد.
  5. تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز دو‌شنبه مورخ 31 /6 /93 مي‌باشد.
  6. تاريخ بازديد از شنبه مورخ 22 /6 /93 لغايت چهارشنبه مورخ 26 /6 /93 از ساعت 10 صبح الي 14

آدرس سایت اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران WWW.TCT.IR

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

تعداد نمایش : 3399 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201