صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش کابل های اسقاط اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش کابل های اسقاط اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/11/24
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش کابل های اسقاط اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 10‏‏‏/ت ‏‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.11.26
پایان فروش اسناد : 95.12.11
بازگشایی پاکات : 95.12.18
متن آگهی :

بسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی شماره    10‏‏‏/ت ‏‏‏/95

فروش  کابل های اسقاط

اداره کل تدارکات و خدمات

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد کابلهای اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 1.000.000ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ 700.000.000ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز شنبه مورخ 95.11.30 می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز چهارشنبه 95.12.11 می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت30‏‏‏:14 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ95.12.17 می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 95.12.18 می باشد.      

 دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تعداد نمایش : 1882 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154