صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1396/07/17
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 6‏‏/ت‏‏‏‏/96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 96.7.19
پایان فروش اسناد : 96.7.30
بازگشایی پاکات : 96.8.7
متن آگهی :

                                                                                      بسمه تعالی

آگهی  مزایده عمومی شماره 6‏‏/ت‏‏‏‏/96

فروش املاک مازاد

اداره کل تدارکات و خدمات

 

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 2.500.000ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

ردیف

نام ملک

پلاک ثبتی

آدرس

متراژ عرصه

قیمت کارشناسی

توضیحات

سپرده شرکت در مزایده

1

خانه سازمانی ملارد

3874‏‏‏‏/43

شهرستان ملارد‏‏‏‏- خ امام خمینی‏‏‏‏-            خ هاشمی‏‏‏نژاد‏- جنب معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

400 مترمربع

000ر000ر800ر3

کاربری مسکونی

000ر000ر380

2

خانه سازمانی شهریار

1731‏‏/50

شهریار خیابان مصطفی خمینی نبش کوچه قدر

291 متر مربع

000ر000ر000ر13

در موقعیت کاربری مسکونی تجاری

000ر000ر300ر1

3

احمد آباد مستوفی ( زمین)

32798

32887

تهران - احمدآباد مستوفی - خ 45 متری ابوالقاسم نرسیده به صنوبر دوم جنوبی پلاک آبی 218

چهار قطعه هرکدام

600 متر مربع

 

000ر000ر600ر73

کاربری کارگاهی

000ر000ر360ر7

4

دماوند

7‏/1003

خ تختی آموزش و پرورش روبروی بانک کشاورزی

834 متر مربع

000ر000ر200ر11

کاربری حمل و نقل و انبارداری

000ر000ر120ر1

5

قرچک

13552‏‏/53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

1‏/258 متر مربع

000ر000ر445ر4

کاربری مسکونی

000ر500ر444

6

قرچک

13553‏‏/53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

5‏/257 متر مربع

000ر000ر485ر4

کاربری مسکونی

000ر500ر448

7

قرچک

13554‏‏/53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

38‏/230 متر مربع

000ر000ر620ر4

کاربری مسکونی

000ر000ر462

8

ساختمان امور مشترکین باقر آباد

146ر24

جاده اصلی - تهران ورامین - زمین مجاور مرکز مخابرات قدیم (‌شهدای 15 خرداد قرچک )

621 متر مربع

000ر000ر630ر18

کاربری مسکونی

000ر000ر863ر1

 

1. فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ 96.7.23می باشد.

2. آخرین مهلت خرید اسناد روز یکشنبه مورخ 96.7.30می باشد .

3. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 14:30بعدازظهر روز شنبه مورخ 96.8.6می باشد.

4. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ96.8.7می باشد.   

                                                                                دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تعداد نمایش : 1758 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201