صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده

 
فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده تاریخ ثبت : 1396/08/30
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 9.ت.96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 96.9.4
پایان فروش اسناد : 96.9.26
بازگشایی پاکات : <#f:125/>
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی مزایده عمومی شماره 9.ت.96

فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده

 

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد انواع کابلهای مخابراتی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از زمان شروع فروش اسناد مزایده  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر000‏ر1 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات اسناد مزایده و سپرده شرکت در مزایده در زمان مقرر در محل برگزاری مزایده به آدرس ذیل جهت شرکت در مزایده حضور بهم رسانند0

1‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000ر000ر350ریال (سیصدوپنجاه میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 18‏‏‏.9‏‏‏.96 می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز یکشنبه مورخ 26‏‏.9‏‏.96 می باشد

.4‏-آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی ساعت 14:30روزشنبه96.10.2می باشد.

‏‏‏‏‏‏5‏- زمان برگزاری مزایده: راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 3‏‏‏.10‏‏‏.96 می باشد .

6‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری مزایده: تهران ، خ ،استاد نجات الهی طبقه سوم کمیسیون معاملات  .

  

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 927 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201