صفحه اصلي > محصولات و خدمات > تلفن ثابت 8 رقمی 
 
 • شبکه تلفن ثابت عبارتست از مجموعه تاسیسات ، منصوبات و تجهیزاتی که امکان ارتباط مشترکین تلفن ثابت را برای ارائه خدمات مندرج در مختصات فنی ، در محدوده معین فراهم می نماید.
 • مرز خدمات تلفنی : شعاع سه کیلومتر از مرکز تلفن در مسیر کابل می باشد.
 • در تهران بزرگ ساختار مخابرات از 7 منطقه (2-8)به علاوه البرز تشکیل شده است .
 • پاسخگوئی به مشترکان در هر مرکز، بر اساس پیش شماره (چهار رقم سمت چپ) انجام می شود.
 • در هر مرکز بیش از یک پیش شماره وجود دارد.
 • تمامی درخواستهای متقاضیان و مشترکان شبکه تلفن ثابت که شامل موارد زیر است در مراکز مخابراتی قابل پیگیری و رسیدگی است :
  • تقاضای ثبت نام تلفن
  • قطع و وصل تلفن
  • باز و بستن صفر دوم
  • تغییر مکان و تغییر نام فیش و تلفن
  • اصلاح نام و نشانی مندرج در قبض ها
  • کشف مزاحمت تلفنی
  • دریافت ریز مکالمه های تلفن بین شهری ،همراه و بین الملل
  • رسیدگی به شکایات مرتبط با کارکرد غیر متعارف تلفن
  • فروش کارت تلفن همگانی
  • تعویض شماره
  • برقراری سرویس ویژه
  • تسویه بدهی و صدور مفاصا حساب و قبض المثنی.

توجه

با توجه به اجرای طرح خدمات الکترونیک شرکت مخابرات استان تهران بسیاری از خدمات مذکور از طریق سایت خدمات الکترونیک  قابل پیگری می باشد.

 

 

نرخ مکالمات از تلفن ثابت

شرح هزینه (ریال)
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 30
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی 330
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار 625
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه 625

 

نرخ آبونمان ماهیانه

شرح شهر تهران (ریال)سایر شهر ها (ریال)بخش ها و روستا ها (ریال)
آبونمان ثابت ماهیانه 3600 2100 1000
آبونمان متغیر برای کارکرد تا 10000 ریال 2400 1900 0
آبونمان متغیر برای کارکرد بیش از 10000 ریال تا 100000 ریال 5400 3900 0
آبونمان متغیر برای کارکرد بیش از 100000 ریال 8400 4900 0

 

توجه

 • نرخ آبونمان متغیر بر اساس میزان کارکرد تلفن محاسبه خواهد شد.
 • در حال حاضر هزینه ثبت نام تلفن در شهر تهران ، 500هزار ریال است که 8 درصد عوارض و مالیات ارزش افزوده بر آن افزوده می شود.
 • وجوه واریزی بعد از دایری تلفن قابل استرداد نمی باشد. چنانچه بعد از سیم کشی و قبل از دایری متقاضی انصراف دهد ، پس از کسر هزینه سیم کشی (100000) ریال هزینه اتصال به مبلغ ( 400000) ریال قابل استرداد خواهد بود.
 • صورتحساب تلفن،هر دو ماه یکبار و در فاصله روزهای هجدهم تا سی ام ماههای فرد (فروردین،خرداد،مرداد،مهر،آذرو بهمن)تحویل مشترک می شود.
 • هزینه تغییر نام 20 هزار ریال و تغییر مکان 50 هزار ریال است که در اولین صورتحساب منظور می گردد.
 • هزینه قطع و یا وصل تلفن مبلغ 5000 هزار ریال است که در اولین صورتحساب تلفن منظور می گردد.
 • برای جلوگیری از لاوصولی ویا قطع تلفن و پرداخت غیر حضوری کارکرد تلفن ثابت می توان از سامانه 1818 یا 2000 استفاده کرد.

مسئولیت پرداخت نکردن صورتحساب تلفن و هرگونه سوء استفاده های احتمالی به عهده صاحب امتیاز آن است . 

 

برای ثبت نام تلفن ثابت از دو طریق می توان اقدام کرد :

 

نمونه فرم پرسشنامه

دانلود/مشاهده فرم

 

مدارک مورد نیاز

 • اشخاص حقیقی
  • ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
  • ارائه کد پستی ده رقمی محل سکونت
  • کروکی محل سکونت.
  • آدرس دقیق محل نصب
 • اشخاص حقوقی خصوصی
  • اصل و کپی آگهی مندرج در روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات که بیش از دو سال از مدت آن نگذشته باشد و یا ارائه گواهی اداره ثبت شرکتها به تاریخ روز
  • کد اقتصادی.
  • معرفی نامه نماینده مجاز
  • اصل و کپی کارت ملی نماینده
 • اشخاص حقوقی دولتی:
  • تقاضای کتبی و معرفی نامه نماینده با مهر و امضا بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه
  • اصل و کپی کارت ملی نماینده
 • موسسات عام المنفعه:
  • درخواست کتبی متولی.

توجه

 • ارائه هر گونه از این خدمات به سازمانهای دولتی با ارائه مجوز بالاترین مقام اجرایی و دریافت استعلام های مربوط امکانپذیر است.
 • صاحب امتیاز هر تلفن ،مسئول سوء استفاده های احتمالی از آن است .
 • دایری تلفن ثابت مورد درخواست متقاضیان بر اساس نوبت ثبت نام و پس از فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز انجام خواهد شد.
 • تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلا مانع است اما نصب ودایری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکانپذیر خواهد بود.

 

 

 • انتظار مکالمه: در این سرویس مشترک می تواند در حین مکالمه با یک فرد، از تماس فرد دوم نیز مطلع شده و در صورت تمایل با او صحبت نماید.
 • شماره گیری سریع : مشترک دارای این سیستم می تواند بجای گرفتن شماره کامل مشترک دیگر فقط با گرفتن یک کد یک رقمی با شماره مورد نظر ارتباط برقرار کند. هر مشترک می تواند تا ده شماره را برای خود ذخیره کند.
 • مکالمه کنفرانس سه نفره : مشترک دارای این سیستم می تواند در یک لحظه با دو الی سه مشترک دیگر بطور همزمان مکالمه نماید.
 • انتقال مکالمه : یا دایورت کردن ،مشترک این سیستم می تواند هنگامی که در منزل یا محل کار خود حضور ندارد، کلیه تماس هایی که قصد ارتباط با تلفن وی را دارند به شماره دیگری منتقل سازد.
 • سرویس انتقال مکالمه از خط اشغال به خطوط دیگر : اگر شخصی با یکی از خطوط تلفن فردی که دارای این سرویس است، تماس بگیرد، بوق اشغال دریافت نکرده و به خطی که آزاد است زنگ خواهد خورد.
 • بیدار باش : مشترک جهت تنظیم ساعت استراحت خود از این سیستم استفاده می کند.

توجه

قبل از استفاده از سرویس های ویژه گوشی خود را در حالت tone(تون) قرار دهید.

تعرفه

کلیه سرویس های فوق رایگان می باشند

ثبت نام

برای ثبت نام تلفن ثابت از دو طریق می توان اقدام کرد :

Copyright © 2014 TCT