صفحه اصلي > پشتیبانی > فون واژه 
 

 

1-آیا برای کلمات غیر از 3 و 4 و 8 رقم هم می توان فون واژه انتخاب کرد؟

برای کلمات 3 رقمی خیر اما برای کلمات 6 و 7 رقم می توان که با استقاده از تکنیک هایی آنها نیز به به شماره های 8 رقمی تبدیل شده

2-آیا فون واژه ها قابلیت جابجایی دارند؟

بله. در سطح استان تهران ، نه خارج از آن

3- آیا شهر های دیگر هم می توانند از سرویس فون واژه استفاده کنند؟

برای استفاده از سرویس فون واژه باید به شرکت مخابرات استان محل سکونت خود مراجعه کرد

 

 

Copyright © 2014 TCT