صفحه اصلي > پشتیبانی > پیامک تلفن ثابت (FIX SMS) 
 

- آیا امکان ارسال و دریافت پیامک به کلیه اپراتورهای تلفن همراه وجود دارد؟

در حال حاضر امکان ارسال و دریافت پیامک به مشترکین اعتباری و دائمی همراه اول و ایرانسل وجود دارد.

-آیا برای هزینه ارسال پیامک قبض جداگانه ای صادرمی شود؟

خیر برروی همان قبض تلفن محاسبه می شود.

- آیا هنگام استفاده از سرویس های آسانک خط تلفن ثابت مشغول می گردد؟

خیر، این سرویس خط تلفن ثابت شما را مشغول نکرده و در حین ارسال و دریافت پیامک هیچگونه اختلالی در خط تلفن ایجاد نمی نماید. بدین ترتیب شما می توانید از سویی از طریق خط تلفن ثابت خود پیامک ارسال نموده و از سویی دیگر به تماس های حاصل از مشتریان خود پاسخ دهید.

- تفاوت فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی آسانک به صورت عادی(postpaid) با اعتباری(prepaid) در چیست؟

تفاوت اصلی این دو نوع کاربری، در شیوه پرداخت هزینه فعالسازی سرویس ، شارژ پیامک و محدودیت ارسال پیامک می باشد. به طوریکه، در کاربری عادی، هزینه ارسال پیامک در انتهای هر دوره، بر روی قبض تلفن ثابت لحاظ می گردد و کاربر عادی تا سقف 100واحد پیامک در روز می تواند ارسال نماید. در حالیکه در کاربری اعتباری، خرید شارژ پیامک به صورت اعتباری بوده و کاربر تا سقف اعتباری خریداری شده امکان ارسال پیامک خواهد داشت.

- آیا پس از فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی آسانک، به منظور استفاده از آن نیاز به گوشی های تلفن خاص و یا نصب نرم افزار ویژه ای می باشد؟

خیر، سرویس پیامک اینترنتی آسانک، کاملا مبتنی بر وب بوده و تنها با دسترسی به اینترنت وثبت نام در سایت آسانک، ورود به پنل امکان پذیر می باشد. لذا استفاده از آن نیازی به نصب افزار و یا تهیه گوشیهای تلفن خاصی ندارد.

- آیا سرویس پیامک اینترنتی آسانک برای سایر شهرستانها نیز فعال شده است؟

در حال حاضر این سرویس در تهران و با پیش شماره 021 فعال شده است. 

Copyright © 2014 TCT