متقاضی این سرویس با دریافت یک شماره از شبکه هوشمند از امکانات بیشتری نسبت به یک خط تلفن ثابت عادی برخوردار می شود. مزیت عمده این سرویس در دسترس بودن اشخاص، مشابه تلفن همراه با هزینه های بسیار نازل تر است. مشترک این سرویس می تواند در هر لحظه و در هر مکان شماره تلفنی را به شبکه هوشمند معرفی کند و تماس گیرندگان با شماره هوشمند وی، به تلفن معرفی شده هدایت شوند. اشخاصی که دارای شماره تلفن های متعدد (محل کار، منزل و ...) هستند و یا کسانی که مکان ثابتی را در اختیار ندارند (مستاجرین، بازرگانان، دانشجویان و ...) عمده ترین کاربران این سرویس به شمار می آیند.

توجه

شماره اختصاصی 8 رقمی بوده و با پیش شماره 8080 شروع می شود

هزینه راه اندازی آغاز کننده تماس دریافت کننده تماس
100،000 ریال تعرفه های جاری تلفن ثابت 15% تعرفه های جاری تلفن ثابت + هزینه انتقال

 

توجه

  • هزینه انتقال در صورتی دریافت می شود که دارنده این سرویس، شماره خود را به تلفن همراه یا بین شهری هدایت کرده باشد.
  • تعرفه های فوق بدن احتساب مالیات و عوارض می باشد

متقاضیان این سرویس می توانند برای درخواست ، به مراکز مخابراتی مراجعه نمایند

آدرس مراکز مخابراتی

مدارک مورد نیاز

  • شناسنامه و کپی آن
  • کارت ملی و کپی آن
Copyright © 2014 TCT