صفحه اصلي > پشتیبانی > تلفن ثابت 4 و 5 رقمی 
 

 

1-مشترکین در هنگام بروز اختلال و یا مشکل در خطوط خود ، چه اقدامی باید انجام دهد ؟

-مشترکین می توانند در هنگام بروز اختلال ویامشکل  با مرکز مخابراتی محل ثبت نام خود تماس و یا مراجعه نمایند .

2-آیا مشترک می تواند کد خود را به شرکتهای دیگر منتقل نماید ؟

-خیر ، مشترک می توانند کد خود را درهنگام عدم نیاز فقط به شرکت مخابرات واگذار کند .

3- هر لینک E1 امکان برقراری همزمان چند مکالمه را فراهم می آورد ؟

-هر لینک امکان برقراری همزمان 30 مکالمه را معادل با 30 خط تلفن فراهم آورد

4-هزینه نامبرینگ (سالیانه) کدهای 4 و 5 رقمی و هزینه لینک E1 چگونه از مشترک دریافت می شود ؟

-هزینه لینک E1 فقط یکبار در زمان ثبت نام از مشترک دریافت می شود .

-تا زمانیکه مشترک از این کدها استفاده می نمایدهزینه نامبرینگ (سالیانه) هر سال از مشترک دریافت می گردد

5-آیا در صورت جابجایی مشترک، این کدها قابل انتقال از یک مرکز مخابراتی به مراکز مخابراتی دیگر می باشد ؟

-بله 

 

 

Copyright © 2014 TCT