صفحه اصلي > پشتیبانی > سرویس های تجاری 
 

 

1.آیا سرویس های تجاری به اشخاص حقیقی نیز واگذار می شود؟

بله، این سرویس هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی واگذار می شود.

2.مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی جهت تقاضا و اشتراک سرویس های تجاری چیست؟

نامه درخواست شامل مشخصات و آدرس و کدپستی فرد جهت تعیین محل دایری

اصل و کپی شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر

3.برای برقراری سرویس های تجاری،چه اقداماتی بایستی صورت گیرد؟

جهت کسب اطلاعات مربوط ،می توان یکی از سه روش ذیل را انتخاب کرد:

ارتباط با شماره  و88291  واداره کل فروش واقع در  ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان تهران

مراجعه به  آدرس اینترنتی marketing.tct.ir و بخش محصولات و خدمات

مراجعه حضوری به اداره کل فروش شرکت مخابرات استان تهران(آدرس قید شده در سایت فوق الذکر)

4.در صورت خرابی سرویس های تجاری، چه اقدامی صورت گیرد؟

ارتباط با شماره1899(شبکه دیتا)

مراجعه به آدرس اینترنتی زیر و ثبت خرابی

سامانه مرکز مدیریت و کنترل شبکه دیتا

 

 

Copyright © 2014 TCT