صفحه اصلي > تازه ها > آموزه های بازاریابی 
 


روش کسب سود از نیروی مشتریان
مشتری مداری در قرن 21
در عصر مدرن، فرا رقابتی و اینترنتی امروز که دامنه انتخاب‌ محصول مرزی نمی‌شناسد و اطلاعات و نظرات گسترده‌ درباره محصولات تنها به اندازه چند کلیک با ما فاصله دارد، مشتریانی که تازه به قدرت رسیده‌اند، حرف اول را می‌زنند. شرکت‌هایی که سرشان را در برف فرو کرده‌اند و از پذیرش این واقعیت سر باز می‌زنند، یا از دور خارج می‌شوند یا می‌میرند.
 ١٣٩٣/٠٣/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٣/٠٣/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٣/٠٢/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٣/٠٢/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٣/٠٢/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
Copyright © 2014 TCT