صفحه اصلي > درباره ما > همکاری با شرکت 
 

آن دسته از عزیزانی که متقاضی همکاری با شرکت مخابرات استان تهران می باشند . می توانند طرح های همکاری خود را با دانلود و پر کردن یکی از فرم های ذیل برای ما ارسال نمایند .

پس از بررسی های بیشتر توسط کارشناسان و تایید مدیران با شما تماس گرفته خواهد شد .

دانلود فرم اشخاص حقیقی

دانلود فرم اشخاص حقوقی

Copyright © 2014 TCT