صفحه اصلي > جشنواره ها > جشنواره شگفت انگیز مشترکین اینترنت نامحدود 
 

 

مشتریان

این کمپین برای مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران درنظر گرفته شده است، امکان تغییر وضعیت از سایر کمپین ها به کمپین شگفت انگیز وجود ندارد.

 

مشخصات محصولات کمپین

مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران می توانند با همان تعرفه قبلی، باشرکت در کمپین از مزایای زیر برخوردار گردند :

  • افزایش سرعت پهنای باند به 2 یا 4 برابر سرعت فعلی
  • حجم دانلود اضافه رایگان ماهیانه تشویقی در بازه قراردادکه برای محصولات اعمال شده است.
  • ارائه دانلود شبانه رایگان برای محصولات ستاره دار بین ساعات 1 تا 6 بامداد

تعرفه

مشخصات سرویس فعلی  نامحدود  مشخصات سرویس پیشنهادی به مشترک
 پهنای باند  تعرفه (ریال)  پهنای باند  ترافیک ماهیانه (GB)  تعرفه (ریال) تعرفه در حال عادی (غیرکمپین)
 128Kbps 99.200 256Kbps 5 99.200 130.000
512Kbps 4 161.000
256Kbps 125.600 512Kbps 5 125.600 155.000
1Mbps 4 176.000
512Kbps 204.800  *1Mbps 8 204.800 275.000
*2Mbps 7 287.000
1Mbps 383.200 *2Mbps 13 383.200 490.000
*5Mbps 12 469.000
2Mbps 745.600 *5Mbps 31 745.600 843.000
*10Mbps 30 837.000


 

تعرفه حجم اضافی

(GB) میزان ترافیک (تعرفه (ریال
5 کمتر از 36000
بین 5 و 10 26000
بیش از 10 16000

 

روش پرداخت

 هزینه ها بصورت پس پرداخت و از طریق قبوض تلفن ثابت از مشترکین دریافت می گردد. گیگابایت های اضافی به صورت پس پرداخت خریداری می گردد.

 

شیوه ثبت نام

1- حضوری: مراجعه به مراکز مخابراتی

2- غیر حضوری: تماس با تلفن 2020 - پورتال شرکت www.tct.ir

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2020 تماس بگیرید.

 

 

 

ویژگی ها

1. پیشنهادات و جوایز این کمپین چیست؟

مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران می توانند با همان تعرفه قبلی، باشرکت در کمپین از مزایای زیر برخوردار گردند :

-     قرارداد یکساله

-  افزایش سرعت پهنای باند به 2 یا 4 برابر سرعت فعلی

-     ارائه حجم دانلود اضافه رایگان ماهیانه تشویقی در بازه قرارداد

- ارائه دانلود شبانه رایگان برای محصولات ستاره دار

 

2.این کمپین به چه مشتریانی تعلق می گیرد ؟

این کمپین برای مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران درنظر گرفته شده است، امکان تغییر وضعیت از سایر کمپین ها به کمپین شگفت انگیز وجود.ندارد.

 

3.آیا مستاجرین نیز می توانند از این کمپین استفاده کنند؟

بله، طبق روال معمول شرکت مخابرات استان تهران

4.مدت زمان قرارداد در این کمپین چقدر است؟

کلیه قراردادهای این کمپین حداقل یک ساله می باشد.

 

5. درصورتی که مشتر ک پس از ثبت نام سرویس تصمیم به جابجایی داشته باشد چه کاری باید انجام دهد؟

-     شرط اول در این موضوع وجود امکانات فنی و عدم وجود ممانعت قانونی در جابجایی تلفن مشترک می‌باشد.

-     چنانچه جابجایی مشترک در محدوده یک مرکز مخابرات باشد با توجه به شرط فوق الذکر پس از جابجایی تلفن، سرویس ADSL مشترک مجددا راه اندازی خواهدشد.

-     چنانچه جابجایی مشترک بین دو مرکز مختلف باشد با توجه به شرط فوق الذکر در صورت وجود پورت خالی در مرکز مقصد سرویس ADSL مشترک مجددا راه اندازی خواهد گردید.

-     چنانچه تحت هر شرایط سرویس مشترک در محل جدید دایر نگردد، این مسئله به منزله انصراف مشتری از ادامه قرارداد محسوب شده و قرارداد منعقده خاتمه می یابد و شرایط فسخ قرارداد برای مشترک لحاظ می گردد.

 

ثبت نام

1.مدارک لازم برای ثبت نام در کمپین چیست؟

طبق روال معمول فروش در مراکز مخابراتی

 

2.کانال های فروش به چه صورت است؟

-     مراکز مخابراتی

-     وب سایت www.tct.ir

-     مرکز تماس 2020

 

3.     مشترک چگونه می تواند در خواست خود را پیگیری کند؟

از طریق سامانه 2020

پرداخت ها

1.روش پرداختی در این کمپین چگونه است؟

هزینه ها بصورت پس پرداخت و از طریق قبوض تلفن ثابت از مشترکین دریافت می گردد.

 

2.هزینه نصب سرویس بر عهده کیست؟

این هزینه از مشترک دریافت می شود. لازم به ذکر است این هزینه بسته به فاصله مشترک تا مرکز از 150000 ریال تا 200000 ریال متغیر است

 

3.قوانین استفاده از گیگابایت های اضافی در محصولات چیست؟

-     حجم اولیه و حجم رایگان قابل انتقال به ماه بعد نمی باشد.

-     تمامی ترافیک ها اعم از خریداری شده و یا رایگان در پایان قرارداد از بین می روند و در صورت تمدید امکان انتقال به قرارداد بعدی وجود نخواهد داشت.

 

جوایز

1.چه مشترکینی از دانلود رایگان شبانه برخوردار خواهند بود؟

مشترکینی که محصولات با قیمت ماهیانه 140.000 ریال و بالاتر را انتخاب کنند از دانلود شبانه رایگان برخوردار خواهند شد. (قرارداد یکساله)

 

2. دانلود شبانه رایگان مشمول چه ساعاتی است؟

از ساعت 1 الی 6 بامداد (مطابق با قوانین سازمان تنظیم مقرررات)

 

فسخ پیش از موعد قرارداد

1. شرایط خاتمه قرارداد چگونه است؟

لغو قرار داد در هر زمانی امکان پذیر می باشد(با پرداخت جریمه فسخ قرارداد)

 

2. شرایط فسخ قرارداد از سوی مشترک برای قراردادهای مشمول حجم اضافه رایگان ماهیانه به چه صورت می باشد؟

در این صورت مشترک می بایست هزینه استفاده از تمام حجم های اضافه رایگان اهدائی تا تاریخ فسخ قرارداد را پرداخت نماید

 

 

Copyright © 2014 TCT