اخبار

2 مرکز مخابراتی شهید عرب سرخی و شهید بهشتی اسلامشهر توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید عرب سرخی و شهید بهشتی اسلامشهر از تاریخ 27 مرداد ماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابراتی توسعه شهید کلانتری ، پاسداران و شهید ورمزیاری گلستان می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید کلانتری ، پاسداران و شهید ورمزیاری گلستان از تاریخ 23 مرداد ماه آغاز می شود.

رفع قطعی اینترنت منطقه ورامین در کمترین زمان

قطعی اینترنت پر سرعت ( ADSL) منطقه ورامین برطرف شد.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.51%
قیمت پایانی سهام: 1768
قیمت روز قبل: 1777
درصد تغییر:-0.51%
حجم معامله: 3.98 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی