اخبار

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید رجایی اسلامشهر و سید الشهداء از تاریخ 17 آذر ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی کردزار و کهریزک از تاریخ 14 آذر ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی سلمان فارسی و پاسداران از تاریخ 12 آذر ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

1.23%
قیمت پایانی سهام: 3958
قیمت روز قبل: 33.304M
درصد تغییر:1.23%
حجم معامله: 3910

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی