صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > معرفی خدمات > تنظیمات مودم ADSL هواوی سری HG5532e 

تنظیمات مودم ADSL هواوی سری HG5532e

 

 

به نام خدا

تنظیمات مودم ADSL هواوی سری HG5532e  :

به دو طریق می توان به مودم وصل شد و تنظیمات مربوطه را انجام داد.

1) برای اتصال وایرلس (WLAN) از SSIDو  WLAN Keyنوشته شده پشت مودم استفاده می کنیم تا ارتباط وایرلس با مودم برقرار شود .

2) از طریق کارت شبکه کامپیوتر یا لب تاپ با IP های رنج   254تا192.168.1.2 بهLANبه مودم وصل می شویم:

از طریق اینترنت اگسپلورر یا فایر فاکس و ... آدرس زیر را وارد می نماییم:

http://192.168.1.1

ازusername  و password های زیر جهتloginاستفاده می نماییم.

Username: admin

Password:@Hua1234

 

(زوم شده تصویر فوق جهت وضوح بیشتر مجددا در ذیل قرار داده شده است)

البته با username  و password ، user نیز می توان  به مودم login نماییم ولی چون سطح دسترسی پایین می باشد بهتر است با username  و passwordفوق به مودم login نماییم.

 

 

 

 

برای تنظیمات pppoe در قسمت Basic ، WAN را انتخاب نموده تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم وusername  و password ی که مخابرات داده است را set می نماییم.

 

 

 

Left Arrow: دریافت شده از مخابرات

 

 

 

 

 

 

 

(زوم شده تصویر فوق جهت وضوح بیشتر مجددا در ذیل قرار داده شده است)

 

 

 

 

 

در هر مرحله بعد از انجام تغییرات جهت Save نمودن تنظیمات از دکمه Submit استفاده کنیم.  

برای تنظیمات خط و تغییر Annex بر روی مودم در قسمت Basic ، DSL را انتخاب می نماییم و در قسمت DSL Configuration باید تیکADSL2/ADSL2+(AnnexM)   و   Bitswap Enable زده شده باشد . (اگر فاصله تا مرکز مخابرات زیاد باشد ضمن هماهنگیبا واحد پشتیبانی مخابراتجهت پشتیبانی ازAnnex Lبرای مسافتهای زیاد بایدتیکALLزده شود.)

(زوم شده تصویر فوق جهت وضوح بیشتر مجددا در ذیل قرار داده شده است)

 

 

 

جهت تنظیمات وایرلس مودم در قسمت Basic  ، WLAN را انتخاب نموده به انجام تنظیمات مربوطه می پردازیم ( SSIDنام شبکه وKey Pre-shared پسورد وSecurity  مودم را انتخاب می نماییم(.

به منظور امنیت بیشتر بخش وایرلس بهتر است در قسمت Security از WPA-PSK/WPA2-PSK استفاده گردد.

 

Left Arrow: پسورد وایرلسLeft Arrow: امنیت (encripLeft Arrow: اسم شبکه وایرلس

 

 

 

 

 

 

 

(زوم شده تصویر فوق جهت وضوح بیشتر مجددا در ذیل قرار داده شده است)

 

 

 

 

 

 

جهت تغییر username  وpassword مودم ،  در قسمت Maintenance

می توان آن را تغییرداد.

7.PNG

(زوم شده تصویر فوق جهت وضوح بیشتر مجددا در ذیل قرار داده شده است)

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201