صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > معاونت تجاری > شرح وظايف 

شرح وظايف

 

شرح وظايف معاونت تجاري مديرمنطقه تهران والبرز


تعريف شغل :

 شاغل اين پست تحت سرپرستي مقام مافوق مسئوليت نظارت بر نحوه عملكرد كليه بخش‌هاي تحت سرپرستي، آگاهي از كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها،  دستورالعمل‌ها، تعرفه‌ها و مصوبات مخابراتي، ايجاد و گسترش مجموعه بازاريابي منسجم، تعريف و تدوين خط‌مشي معاونت بازاريابي، مطالعه و تحقيق  روزآمد در حوزه بازاريابي، بازنگري و بهبود فرايندهاي بازاريابي، سياستگذاري راهبردي فعاليت‌هاي بازاريابي شركت، نظارت مستمر بر چرخه  اطلاعات بازاريابي، توسعه فضاي مجازي سيستم‌هاي شركت، شناسايي بازارهاي بين‌المللي، برنامه‌ريزي در راستاي ارتقاء سطح كيفي وظايف، انجام  اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي را  عهده‌دار مي‌باشد .

 نمونه شرح وظايف و مسئوليت‌ها :

1- نظارت بر نحوه عملكرد كليه بخش‌هاي تحت سرپرستي .

2- آگاهي از كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تعرفه‌ها و مصوبات مخابراتي .

3- آگاهي از كليه قوانين، مقررات و فرايندهاي بازاريابي، تجارت بين‌الملل، راهكارهاي تجاري، مديريت برندينگ و حقوق تجاري .

4- تلاش در راستاي ايجاد و گسترش يك مجموعه بازاريابي منسجم با رويكرد تجاري موفق .

5- تعريف و تدوين خط‌مشي معاونت بازاريابي براساس رسالت شركت، اهداف تجاري و سودآوري منطقي .

6- مطالعه و تحقيق روزآمد در حوزه بازار داخلي و خارجي به منظور شناسايي بازارهاي بين‌المللي .

7- نظارت بر بازنگري و بهبود فرايندهاي بازاريابي در راستاي ارتقاء سطح خدمات شركت .

8- نظارت بر طراحي كانال‌هاي توزيع به منظور ايجاد بهترين روش خروجي محصولات .

9- نظارت بر فرايند فعاليت زيرمجموعه با هدف بررسي رو‌ش‌هاي نادرست و جايگزيني با روش‌هاي مطلوب .

10- مطالعه و بررسي‌هاي مختلف اقتصادي در تمامي حوزه‌هاي بازاريابي در راستاي دستيابي به بازارهاي مطلوب .

11- نظات مستمر بر نحوه عملكرد بخش مشتريان تجاري ( Enterprise Segment ) با هدف توسعه راهكارهاي تجاري شركت .

12- سياستگذاري و تعريف راهبردي فعاليت‌هاي معاونت بازاريابي براساس خط‌مشي شركت .

13- ابلاغ و پيگيري نحوه اجراي سياست‌هاي راهبردي در معاونت بازاريابي .

14- تشكيل جلسات منظم جهت ارتباط مستمر با مديران مجموعه به منظور حل هر چه سريع‌تر مشكلات احتمالي .

15- ايجاد كانال مستقيم و بدون واسطه با مشتريان به اشكال مختلف ( تلفن، ايميل، صندوق پستي و ملاقات حضوري ) .

16- بررسي پيشنهادهاي ارائه شده از داخل و يا خارج از مجموعه به منظور دستيابي به بهترين روش‌هاي بازاريابي با توجه به مسائل حقوقي و تجاري موجود .

17- ايجاد و توسعه سيستم پيشرفته الكترونيكي جهت ارتباط با فضاي مجازي بازاريابي و ارتقاء روزافزون سيستم .

18- نظارت مداوم بر چرخه اطلاعات ( Data ) بازاريابي، برآورد تقاضا، طرح‌هاي بازاريابي، قيمت‌گذاري، پيش‌بيني نرخ‌ها و محصول سرويس .

19- نظارت مستمر بر به روز بودن تعرفه‌ها و دستورالعمل‌هاي مشتريان، متقاضيان، دفاتر و پيمانكاران با عنايت به آيين‌نامه‌ها و مصوبات و مسائل حقوقي با تأكيد بر حفظ حقوق دائمي مشتري و همچنين سود منطقي شركت .

20- نظارت مستمر بر نحوه عملكرد تنظيم روابط با انواع مشتريان با رعايت فرمول‌هاي رضايت‌سنجي مشتري و سود شركت .

21- نظارت مداوم بر نحوه عمليات فروش، CRM، قراردادها، پروژه‌ها، اسناد، دفاتر پيمانكاري در راستاي رسالت و خط‌مشي شركت .

22- اخذ گزارش عملكرد از واحدهاي تحت سرپرستي .

23- ارائه گزارش عملكرد به مقام مافوق .

24- هماهنگي، برنامه‌ريزي و نظارت لازم در راستاي انجام وظيفه و ارتقاء سطح كيفي وظايف .

25- انجام اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم به منظور نيل به اهداف تعيين شده در زمينه تحول اداري و افزايش بهره‌وري در كليه سطوح واحد تحت سرپرستي .

26- انجام دادن ساير امور محوله در زمينه وظايف مربوطه .

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5746
قیمت روز قبل: 5517