صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > نمودار سازمانی 

نمودار سازمانی

 


سید مجید صدری
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

 

مجمع عمومی

 

مشاور

 


سیدعلی ملک جعفریان
مدیر منطقه تهران


محمد رضا ملکی
سرپرست معاونت شبکه


حسن متقی محمودی
مدیرکل عملیات شبکه


محمدجعفر چنگائی
مدیرکل فناوری اطلاعات


محمدرضا رستگارنژاد
مدیرکل پشتیبانی وراه اندازی شبکه


عباس صابریان
مدیر کل طرح ومهندسی


عبد الرضا ناجی
معاونت مالی تدارکاتی و منابع انسانی


ابوالفضل نظری
مدیر کل مالی


اسماعیل صابونی زیارانی
مدیرکل منابع انسانی


اصغر صفری
مدیر کل تدارکات وخدمات


کامران کاظمی
معاونت تجاری


علیرضا زحل
مدیر کل بازاریابی


سیده مهشید محمودی
مدیرکل فروش


محمد نجم آبادی
مدیر کل خدمات پس از فروش


مهرداد علی بیگی
مدیر کل دفترمدیریت منطقه


حسنعلی ذوالفقاری
مدیرکل دفتر روابط عمومی


محمد رضا ادیبی
مدیرکل دفتر حقوقی


مصطفی کاظم ستوده
مدیر کل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها


بهروز كرمي
مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری

مدیر کل دفتر حراست


سید فرهاد نجبایی
مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی


حسن بور بور
مدیر کل دفتر بودجه عملیاتی


ایرج رجبی قادری
مدیر کل مخابرات منطقه2 تهران


مرتضی سیفی نیا
مديركل مخابرات منطقه 3تهران


مهندس صیدی
مديركل مخابرات منطقه 4 تهران

مديركل مخابرات منطقه5 تهران


محمد حسن سهيلي
مديركل مخابرات منطقه6 تهران


علی کبیری
مديركل مخابرات منطقه 7 تهران

مديركل مخابرات منطقه8 تهران

 

بازرس(حسابرسی)

 

سید مجید صدری

سهام

قیمت پایانی سهام: 2411
قیمت روز قبل: 2416