صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 1 

1

 

 

جایزه ملی مدیریت مالی

اهدایی از: ششمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی

تاریخ دریافت: بهمن 94

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746