صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 2 

2

 

 

تندیس جشنواره ملی بهره وری

اهدایی از: هفتمین جشنواره ملی بهره وری


تاریخ دریافت: دی 94

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746