صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 3 

3

 

تندیس همایش و نمایشگاه مدیریت بحران

اهدا شده از: همایش و نمایشگاه ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی

تاریخ دریافت : دی ماه 94

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746