صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 4 

4

 

لوح تقدیر رتبه اول مخابرات تهران در اقامه نماز در استان تهران

اهدا شده از: ستاد اقامه نماز شرکت مخابرات استان

تاریخ دریافت:آذر 94

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746