صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 5 

5

 

 

لوح تقدیر فرماندار شهریار به مخابرات شهریار

اهدایی از:فرماندار شهرستان شهريار
تاریخ دریافت:آبان 94

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746