صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 6 

6

 

تقديرنامه اشتهار

اهدایی از:چهارمين دوره جايزه ملي كيفيت ارتباطات و فناوري اطلاعات

تاریخ دریافت:اسفند93

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746