صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 9 

9

 

تنديس و لوح تقدير جشنواره ديموند

اهدا شده از: هفتمين جشنواره سامانه نظام توزيع و پخش ايران (NTP.ir) ‌

تاریخ دریافت: شهریور 93

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746