صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 10 

10

 

تندیس فاز نخست پروژه ملی تأمین تجهیزات نوسازی شبکه انتقال شرکت های مخابرات استانی

اهدایی از: مراسم افتتاحیه فاز اول پروژه تامین تجهیزات انتقال شبکه مخابرات تهران

تاریخ دریافت:آبان 92

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746