صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 11 

11

 

 

جایزه ملی مدیریت مالی

اهدایی از: پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی

تاریخ دریافت: سال 93

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746