صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 12 

12

 

لوح تقدیر فرماندار شهرستان بهارستان از مدیر عامل مخابرات استان تهران

اهدایی از: فرماندار شهرستان بهارستان

تاریخ دریافت: سال 95

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746