صفحه اصلي > ارتباط با مدیران و مسئولین > فهرست مدیران مخابرات منطقه تهران 

فهرست مدیران مخابرات منطقه تهران

ارتباط با مدیران و مسئولین

سید علی ملک جعفریان
سید علی ملک جعفریان| مدیر منطقه تهران
شماره تلفن 88901181 -88822321
نمابر 88822110
رایانامه malek@tci.ir
آدرس خیابان کریمخان ،خ استاد نجات الهی شمالی،ساختمان شماره یک
 ابوالفضل نظری
ابوالفضل نظری| معاون مالی ،تدارکاتی و منابع انسانی
شماره تلفن 88050060-88294357
نمابر 88612200
رایانامه Ab.nazari@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 3
محمد رضا ملکی
محمد رضا ملکی| معاون شبکه
شماره تلفن 88039080
نمابر 88037718
رایانامه MOH.maleki@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 13
هاشم رضایی
هاشم رضایی| سرپرست معاون تجاری و امور مشتریان منطقه تهران
شماره تلفن 88294100
نمابر 88616000
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی- نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 4
مهرداد علی بیگی
مهرداد علی بیگی| مدیرکل دفتر مدیریت منطقه تهران
شماره تلفن 88829010-88813830
نمابر 88843001
رایانامه alibeygi@tci.ir
آدرس خیابان کریمخان ،خ استاد نجات الهی شمالی،ساختمان شماره یک
قربانعلی قمی
قربانعلی قمی| مدیرکل روابط عمومی
شماره تلفن 88810156-88833300
نمابر 88309128
رایانامه ali.ghomi@tci.ir
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
محمدرضا ادیبی
محمدرضا ادیبی| مدیرکل حقوقی
شماره تلفن 88113715-88113714-88305454
نمابر 88309593
رایانامه m.adibi110@tci.ir
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
مصطفی کاظم ستوده
مصطفی کاظم ستوده| مدیرکل برنامه ریزی
شماره تلفن 88064531-88061723
نمابر 88068777
رایانامه m.sotoodeh@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی-نبش سهیل -مجتمع مخابراتی شاهد-برج شرق -طبقه 14
افشین اکبری آل آقا
افشین اکبری آل آقا| مدیر کل فناوری اطلاعات
شماره تلفن 88294222-88216641
نمابر 88039422
رایانامه a.a.aleagha@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 5
مجید آقائی ملایری
مجید آقائی ملایری| مدیر کل پشتیبانی و راه اندازی شبکه
شماره تلفن 88053684-88604040
نمابر 88039048
رایانامه ma.aghaee@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی-نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه سیزدهم،اطاق 1302
 عباس صابریان
عباس صابریان| مدیرکل طرح ومهندسی
شماره تلفن 88294266
نمابر 88061600
رایانامه a.saberian@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 14
محمد محسنی
محمد محسنی| مدیرکل نظارت و آزمایش و تحویل
شماره تلفن 88052801-88052811
نمابر 88294850
رایانامه M.MOHSENI@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 12
حسن متقی محمودی
حسن متقی محمودی| مديرکل عملیات شبکه
شماره تلفن 88443339
نمابر 88422200
رایانامه Motaghi@tci.ir
آدرس خ شهيد قدوسی ، مرکزتلفن شهيد بهشتی ، طبقه اول
علیرضا زحل
علیرضا زحل | مدیرکل فروش خانگی
شماره تلفن 88617020-88294149
نمابر 88060613
رایانامه A.Zohal@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد-طبقه4
حمید رضا عابد مسرور خواه
حمید رضا عابد مسرور خواه | مدیرکل فروش تجاری
شماره تلفن 88294899-88212530
نمابر 88051040
رایانامه abed@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 1
سید علیمحمد سیدین
سید علیمحمد سیدین| مدیرکل خدمات پس از فروش
شماره تلفن 66759060-66759050
نمابر 66759160
رایانامه a.seyedin@tci.ir
آدرس خیابان بابی ساندز
فرهاد هاشمی
فرهاد هاشمی| مديركل تدارکات و خدمات
شماره تلفن 88039040-88294252
نمابر 88037337
رایانامه f.hashemi@tci.ir
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 9
علی اکبر حسینیان
علی اکبر حسینیان| مدیر کل حراست
شماره تلفن 88039990 - 88031458-9
نمابر 88294371-2
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان -شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد
| مدیر کل بازرسی، نظارت و پاسخگویی به شکایات
شماره تلفن 88294081-88027171
نمابر 88626300
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان-شیراز جنوبی -نبش سهیل- ساختمان شاهد- طبقه 10
| مديركل اموراداری و نیروی انسانی
شماره تلفن 88294163-88294747
نمابر 88066800
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 6
| مدیرکل نوسازی و تحول اداری
شماره تلفن 88841516
نمابر 88323535
رایانامه
آدرس میدان هفت تیر -ابتدای کریمخان زند-ساختمان شماره 3
| مديركل مالی
شماره تلفن 88048850-88294102
نمابر 88294359
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل-ساختمان شاهد- طبقه 7
| مدیر کل بودجه عملیاتی
شماره تلفن 88294414-88217232
نمابر 88628911
رایانامه
آدرس بزرگراه کردستان- شیراز جنوبی -نبش سهیل -ساختمان شاهد- طبقه 3
محسن ترکمن
محسن ترکمن| مدیر کل مخابرات منطقه 2 تهران
شماره تلفن 22621122-22621133
نمابر 22622222
رایانامه msntrk@tci.ir
آدرس خیابان افریقا - بالاتر از میرداماد -کوچه یزدان پناه -پلاک 58
مرتضی سیفی نیا
مرتضی سیفی نیا| مديركل مخابرات منطقه 3 تهران
شماره تلفن 33334444-33331111
نمابر 33336200
رایانامه m.seifinia@tci.ir
آدرس پیروزی - خ سلیمانیه - خ بیمارستان فجر- پلاک 2
اسکندر فاتحی تازه کند
اسکندر فاتحی تازه کند | مدیر کل مخابرات منطقه 4 تهران
شماره تلفن 44311111
نمابر 44315588
رایانامه E.fatehi@tci.ir
آدرس بلوارﺁيت ا...كاشاني - نرسيده به شهرزيبا- ضلع شمالي پارك كودك
محمد رضا حجازی فر
محمد رضا حجازی فر| مدیر کل مخابرات منطقه 5 تهران
شماره تلفن 55601111
نمابر 55632920
رایانامه m.hejazifar@tci.ir
آدرس خيابان 15 خرداد غربی روبروی درخوانگاه
محمد حسن سهیلی
محمد حسن سهیلی| مديركل مخابرات منطقه 6 تهران
شماره تلفن 66418888-66419999
نمابر 66417777
رایانامه Mh.soheily@tci.ir
آدرس خيابان وليعصر، خ نوفل لوشاتو، روبروي كلينك شهيدحيدري
حسن ابراهیمی
حسن ابراهیمی| مدیر کل مخابرات منطقه 7 تهران
شماره تلفن 77901111-77921111
نمابر 77906600
رایانامه Ebrahimy@tci.ir
آدرس ميدان نبوت، خيابان جانبازان شرقي، نبش خيابان شهيد برادران مصطفوي -پ 58
علیرضا صیدی
علیرضا صیدی| مدیر کل مخابرات منطقه8 تهران
شماره تلفن 88303333-88831111
نمابر 88824945
رایانامه
آدرس خيابان طالقانی- نرسیده به خ بهار-روبروی بیمارستان 502 ارتش