صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > 14 

14

 

 

تندیس یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

اهدایی از: یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های کشور

تاریخ دریافت: سال 95

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746