صفحه اصلي > اخبار > گزارش تصویری > عکس > گزارش تصویری > گزارش تصویری 
 

همایش سفیران و حافظان ارتباط - شهریور 95

سومین همایش تجلیل از ۴۰۰ نفرازهمکاران بخش خصوصی با عنوان" سفیران و حافظان ارتباط" شرکت مخابرات استان تهران برگزار شد