صفحه اصلي > اخبار > گزارش تصویری > عکس > گزارش تصویری > گزارش تصویری 
 

همایش استراتژی ره نگاشت پنج ساله تحول و جشن میلیونی شدن ADSL مخابرات تهران

همایش استراتژی ره نگاشت پنج ساله تحول شرکت مخابرات ایران و جشن میلیونی شدن اینترنت پر سرعت مخابرات تهران امروز شنبه ۲۷ شهریور ماه با حضور دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، مهندس صیدی و جمعی از مدیران مخابرات تهران والبرز برگزار شد.