صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > رتبه برتر جشنواره روابط عمومی های برتر مخابرات ایران 

رتبه برتر جشنواره روابط عمومی های برتر مخابرات ایران

 

 

کسب دو رتبه برتر توسط مخابرات منطقه تهران در جشنواره روابط عمومی های برتر مخابرات ایران

اهدایی از: شرکت مخابرات ایران

تاریخ دریافت : آذرماه ۱۳۹۵

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746