صفحه اصلي > مصوبات 

مصوبات

 

ردیف

موضوع مصوبه

شماره جلسه

شماره مصوبه

تاریخ مصوبه

90 تعرفه ماهانه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی لایه 2 شامل لینک های مبتنی بر SDH , TDM یا OTN منحصراً برای مشتریان فاقد ارایه پروانه خدمات ارتباطی و فناوری ارتباطات 287 4 97.11.7
89 اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی 279 1 97.06.11
87 به ‏روز رسانی مصوبه شماره 254 کمیسیون با عنوان تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps 100 و بالاتر 278 1 1397/05/14
86 تمدید مهلت پرداخت بدهی های معوقه شرکت های FCP و Servco 273 1 1396/12/27
85 تعرفه خدمات قابل ارایه در ایستگاه های فاقد ترافیک حاکمیتی 271 5 1396/11/05
84 متمم مصوبه شماره 1 جلسه 226 کمیسیون باعنوان شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات 271 4 1396/12/05
83 نحوه محاسبه امتیازات پیمانکاران VOIP شرکت ارتباطات زیرساخت 271 2 1396/11/05
82 مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی 270 3 1396/11/05
81 اصلاح و شفاف سازی برخی مفاد مصوبه جلسه شماره 266 مورخ 1396/8/21 268 1 1396/10/03
80 مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICT 266 1 96.8.21
79 کلیات و چارچوب حاکم بر صدور پروانه اپراتورهای ماهواره ای 262 3 1396/05/22
79 مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریم 260 1 1396/05/01
78 اصلاح برخی از مفاد مصوبه جلسه شماره 130 موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجادو بهره¬برداری از شبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری 258 1 96.4.11
77 مصوبه شماره 7 جلسه شماره 254 مبنای محاسبه تعرفه از/ به شماره های ثابت ترابردپذیر 254 7 95.17.12
76 موافقتنامه سطح سرویس SLA
75 اصلاح مصبوبه شماره 3جلسه شماره 184"تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه " 256 1 96.3.8
73 مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار (Significant Market Power) درکشور (Significant Market Power) درکشور 252 3 95.11.10
71 تعرفه ترجیحی برای ترافیک داده داخلی 251 1 95.11.3
70 مقررات طرح های تعرفه ای تشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات 249 95.10.5
69 اصلاح مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 1395/03/22 در خصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت 246 2 95.8.23
68 تعیین حداکثر تاریخ 31/06/95 تکمیل، تحویل مدارک و مستندات و پرداخت حق امتیاز جهت دریافت پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) 239 3 95.5.3
67 اصلاح مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 در خصوص تعرفه تلفن ثابت 237 6 95.3.22
66 اصلاح تعرفه داده تلفن همراه 237 5 95.3.22
65 تعرفه خدمات ابر انتقال(لایه 3) برای سرعت 100Mbps و بالاتر 237 4 95.3.22
64 تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی(لایه 2) برای سرعت 100Mbps و بالاتر 237 3 95.3.22
63 تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت 100Mbps و بالاتر 237 2 95.3.22
62 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانی 237 1 95.3.22
61 اصلاح تبصره 1 بند 1 -6 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 94/7/16 کمیسیون در خصوص سهم هرکدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیوم 232 1 95.1.29
60 تداوم اعتبار تعرفه حداکثر بیست درصد (20) بالاتر از سقف تعرفه های تعیین شده در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 برای شرکت های ارایه کننده خدمات تلفن ثابت (PSTN) (به غیر از شرکت مخابرات ایران) 230 2 94.12.9
59 تعرفه مکالمه بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشورsaint-martin 229 94.11.18
58 اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 16/07/1394 با عنوان ایجاد و بهره­ برداری شبکه ثابت بی­سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی 228 1 94.10.27
55 اصلاح بند 8 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 152 عنوان تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) 223 2 94.7.16
54 اصلاح جدول شماره 1 مصوبه شماره2 جلسه شماره176 موضوع تعرفه واگذاری سرشماره های 4و5 رقمی استانی و کشوری 222 3 94.7.16
53 اصلاح تبصره بند 3-1 ماده3 مصوبه شماره 14 مورخ 1385/5/1 کمیسیون ، موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی 221 1 94.6.29
52 سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه ­کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی 218 2 94.5.11
51 تعرفه ارایه خدمات اینترنت از طریق فناوری WiFi 215 2 94.3.3
50 تعرفه اتصال به ابر زیرساخت 214 1 94.2.20
49 اصلاح و جایگزینی مصوبه جلسه شماره 113 با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی 212 3 94.1.23
48 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت 206 2 93.10.21
47 تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) 206 1 93.10.24
47 تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دارای مجوز و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها 205 1 93.10.7
46 اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات مرکز تماس 204 1 93.9.16
45 اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره 181 و زنجیره قیمت خدمات اینترنت 200 3 93.7.20
44 اجازه فعالیت ارایه خدمات ارتباطات ثابت بی سیم(مبتنی بر فناوری وایمکس) 200 2 93.7.20
43 کان لم یکن شدن مصوبه جلسه شماره 9 جلسه شماره 166 مورخ 1392/3/30 در خصوص حق السهم اپراتورهای تلفن ثابت و همراه از مکالمه بین الملل 199 4 93.7.6
42 تمدید اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدماتت تلفن ثابت (PSTN) و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) 199 1 93.7.6
41 دستورالعمل واگذاری شماره های تلفن همراه و ثابت رند (مرتب) و مناسب 198 93.6.23
40 تعرفه خدمات شبکه خصوصی مجازی(VPN) بین الملل روی پهنای باند اینترنت 197 2 93.6.9
39 اصلاح بند 6 مصوبات جلسات 37،38و 39 کمیسیون در خصوص تعرفه پیامک تلفن ثابت و بین المللی 197 1 93.6.9
38 اصول حاکم بر پروانه ارایه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدیو مبتنی بر پروتکل اینترنت 196 6 93.5.26
37 تعمیم بند 1 به انضمام تبصره 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 کمیسیون به سایر اپراتورهای تلفن ثابت 196 5 93.5.26
36 مقررات تعیین سهم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات بین الملل صادره و وارده 193 1 93.4.17
35 بازنگری مصوبه شماره 119 کمیسیون در خصوص پارامتر ها و شاخص های اندازه گیری کیفیت و عملکرد شبکه های تلفن های ثابت و سیار 192 93.3.30
34 دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات 192 1 93.3.30
33 تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتراز 2048 کیلو بیت بر ثانیه 191 93.3.29
32 تعرفه اجاره استفاده از فضا به میزان کسری از یک متر مربع در مراکز مخابراتی 189 3 93.3.18
31 تمدید مدت اعتبار پروانه شرکت های دارای پروانه ارایه خدمات تلفن ثابت و انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی(PAP) 187 93.2.21
30 تعرفه مکالمه تلفن ثابت و همراه 184 92.12.25
30 تعرفه مکالمه تلفن ثابت 3 184 92.12.25
29 تعرفه ارایه خدمات اینترنتی مبتنی بر فناوری ADSL 181 1 92.11.13
28 اصلاح تاریخ اجرای مصوبه جلسه شماره 2 جلسه شماره 166 کمیسیون در خصوص تعرفه فروش پهنای باند اینترنت 179 1 92.10.8
27 اصلاحیه مصوبه جلسه شماره 90 کمیسیون در خصوص ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها 177 2 1392/08/12
26 تعرفه واگذاری سر شماره های 4 و 5 رقمی استانی و کشوری 176 2 92.7.28
25 تعرفه آوای پیشواز در شبکه تلفن ثابت 173 2 92.6.17
25 اصلاح بند 2-2 ماده 3 آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره 113 مورخ 1393/3/22 کمیسیون 175 1 92.7.14
24 دستور العمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکین بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت(دائمی) 166 92.3.30
23 تعدیل قیمت پایه سالانه مزایده کدهای خدماتی طلایی مزایده ای استانی 1818 ، 1819 و 1881 163 4 92.2.29
22 اصلاح بند 1-12 ماده 1 موضوع تعریف فعالیت های خدماتی آیین نامه واگذاری کد های خدماتی مصوب جلسات 79 ، 80 و 113 کمیسیون 163 2 92.2.29
21 تعديل تعرفه مكالمات صادره بين الملل,] واصلاح مصوبه 146 153 91.8.28
20 تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت با فناوری ADSL ،جایگزین مصوبه 49 152 91.8.14
19 توسعه ارایه خدمات دارندگان پروانه اریه خدمات عمومی تلفن ثابت 141 91.3.7
18 تعرفه برای مکالمات بین الملل صادره از کشور،نرخ یک دقیقه مکالمه شهری تلفن ثابت برای اجرای طرح یکسان نمودن پیش شماره های کلیه مراکز تلفن ثابت هر استان 120 90.6.27
17 پارامترها و شاخص های اندزه گیری کیفیت و عملکرد شبکه تلفن سیار و ثابت 119 90.6.6
16 کاهش تعرفه های اینترنت مبتنی بر شبکه هوشمند(IN) شرکت مخابرات ایران 88 89.4.13
15 تعرفه (حق الزحمه) خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی 75 88.9.29
14 تصویب تعرفه های پیشنهادی خدمات تلفن ثابت قابل ارائه در دفاتر خدمات ارتباطی 73 88.9.1
12 دسترسی بر خط (online) سازمان به نحوه عملکرد شبکه های ارتباطی اپراتورهای تلفن ثابت و سیار و نیز دفاتر خدمات ارتباطی و عرضه کنندگتن خدمات اینترنتی و سامانه های صدور صورتحساب آنها 72 88.8.17
11 صورتجلسه تاکید بر توافق نهایی اتصال متقابل بین شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 69 88.7.5
10 تصمیم گیری در خصوص شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت 55-56 87.9.24 87.10.1
9 تعرفه حق استفاده از ظرفیت های شماره گذاری (numbering) تخصیص داده شده به تلفن همراه و تلفن ثابت 41 87.3.26
8 تصویب تعرفه سرویس ویژه (Dont disturb) پیشنهاد شرکت مخابرات ایران 40 1387.2.29
7 تعرفه مکالمه یک سویه (origination) بین الملل VOIP تصویب تعرفه ارسال پیامک از / به شبکه تلفن ثابت 37-38-39 1386.12.26 1387.1.1 87.1.25 13
6 تصویب اصول حاکم بر پروانه فعالیت شرکت مخابرات استان تهران 35 1386.11.21
5 بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران 30 86.7.8
4 بررسی گزارش کلیات ضوابط و چارچوب پروانه شرکت مخابرات ایران 29
3 بررسی گزارش تحلیلی عوامل موثر در عدم موفقیت دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و تصمیم گیری در باره نحوه ادامه فعالیت آنها ،تعرفه ارتباط بین شبکه تلفن ثابت و سیار شرکت مخابرات ایران و شبکه شرکت ایرانسل 22 1386.2.9
2 آیین نامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده 20 1385.10.24
1 بررسي گزارش فعاليت و عملكرد شركت هاي داراي پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و اخذ پاره اي تصميم در باره آنها 5 1384.9.29
اصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانی 253 1 95.11.24