صفحه اصلي > درباره شرکت > معرفی > دستاوردها و افتخارات > لوح برگزیده چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی های کشور 

لوح برگزیده چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی های کشور

 

لوح برگزیده

چهاردهمین جشنواره ملی روابط عمومی های کشور

اهدایی از :
سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 

تاریخ دریافت: 19 دی ماه 1395

سهام

قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2248