صفحه اصلي > طرح مهرگان > مخابرات منطقه 2 تهران 

مخابرات منطقه 2 تهران

 

طرح مهرگان


فروش محصولات در منطقه 2 مخابراتی تهران

ثبت نام،دایری و تحویل  خدمات FTTH، FTTB، VDSL، ADSL2، SIPPHONEو FIXPHONE در یک روز

زمان فروش مکان واگذاری سرویس
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سهام

قیمت پایانی سهام: 2323
قیمت روز قبل: 2330