صفحه اصلي > طرح مهرگان > مخابرات منطقه 4 تهران 

مخابرات منطقه 4 تهران

 

طرح مهرگان


فروش محصولات در منطقه 4 مخابراتی تهران

ثبت نام،دایری و تحویل  خدمات FTTH، FTTB، VDSL، ADSL2، SIPPHONEو FIXPHONE در یک روز

زمان فروش
مکان واگذاری سرویس


 

سهام

قیمت پایانی سهام: 2323
قیمت روز قبل: 2330