صفحه اصلي > طرح مهرگان > مخابرات منطقه6 تهران 

مخابرات منطقه6 تهران

 

طرح مهرگان


فروش محصولات در منطقه 6  مخابراتی تهران

ثبت نام،دایری و تحویل  خدمات FTTH، FTTB، VDSL، ADSL2، SIPPHONEو FIXPHONE در یک روز

زمان فروش
مکان واگذاری سرویس


 

سهام

قیمت پایانی سهام: 2426
قیمت روز قبل: 2367