صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت 

تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت

 

جدول تعرفه های جدید اینترنت پر سرعت شرکت مخابرات ایران

بر اساس مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 2249
قیمت روز قبل: 2247