صفحه اصلي > فروش و پیگیری کارت IN 

فروش و پیگیری کارت IN

 

امکان ارایه کارت هوشمند امکان پذیر نمی باشد.

مشترکین می توانند جهت دریافت کارت تلفن قابل شارژ با در دست داشتن کارت ملی به امور مشترکین مراکز مخابراتی مراجعه نمایند.

سهام

قیمت پایانی سهام: 5746
قیمت روز قبل: 5517