صفحه اصلي > درباره شرکت > آمار فعالیت های شرکت 

آمار فعالیت های شرکت

 

عملکرد مخابرات منطقه تهران پس از خصوصی سازی 


 

وضعیت شاخص های مخابرات منطقه تهران در سال 95 و پایان سه ماهه اول سال 96

شاخص

واحد شمارش

 سال 95

عملکرد سه ماهه اول سال 96

تلفن های منصوبه

شماره

9450038

  ۸۳۸۳۴۷۰ 

تلفن های مشغول بکار

شماره

 8075158 ۷۰۸۵۴۲۷    

ضریب نفوذ تلفن ثابت

درصد

      

51.8

۵۴.۵ 

سرویس شبکه هوشمند

(به جز کارت اعتباری)

سرویس

52640

۵۲۱۰۲


سهام

قیمت پایانی سهام: 2296
قیمت روز قبل: 2307