صفحه اصلي > خدمات اینترنتی > ADSL > نحوه ثبت نام 

نحوه ثبت نام

 

نحوه ثبت نام سرویس adsl مشترکان و متقاضیان:     

  1 -مراجعه به مراکز مخابراتی

   2 -از طریق وب سایت www.tct.ir

   3- تماس با شماره های 2020 و 2828

نحوه ثبت نام سرویس adsl همکاران:

الف-اگر همکاران مخابراتی قبل از اجرای طرح دارای ADSL شرکت مخابرات استان تهران بوده اند:

در این حالت همکاران محترم می توانند به وب سایت www.tct.ir    صفحه خدمات اینترنتی ADSL (صفحه تغییر وضعیت سرویس همکاران)مراجعه نموده و با وارد نمودن  username و password ADSL خود، وارد سایت شده و نسبت به تغییر وضعیت سرویس اقدام نمایند .

همکاران در قسمت امور مشترکین تنها می بایست پس از چک کردن مشخصات خود و اطلاعات دریافت شده توسط سایت CRM نسبت به تائید یا عدم تائید آن اقدام نمایند.

ب- درصورتیکه کارمند متقاضی درخواست جدید سرویس ADSL  باشد.

 1-به سایت www.tct.ir مراجعه  و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کند.

مسئولین امور مشترکین در مواجهه با این نوع از درخواست ها همانند  فرایند  درخواست های  غیر حضوری در سیستم CRM   عمل نمایند .(صفحات غیر حضوری) 

2- همکاران متقاضی سرویس با مراجعه به مراکز مخابراتی نیز می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند .

 در این حالت مسئولین امورمشترکین ،ازطریق انتخاب فیلد ثبت نام همکاران مخابراتی در صفحه مدیریت درخواست های ADSL  ثبت نام به عمل می آورند. 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746