چاپ        ارسال به دوست

بازنشستگان

بازنشستگان جدید

همکاران عزیزی که بازنشسته اعلام شده اند:

دفتر مدیریت منطقه:
1- آقای مسعود همتی
2- آقای ابراهیم شریفی نویس
3- آقای امیر فضائلی
4- آقای اصغر صدیق

مدیریت حسابرسی:
1- خانم فرح معززی

اداره کل فناوری اطلاعات:
1- آقای مرتضی الیاسی
2- خانم شادی امامی
3- آقای عباس احمدی
4- آقای محمد جعفر چنگایی
5- آقای علی باقرشاهی

اداره کل نوسازی و تحول اداری:
1- آقای سید رسول ادیبی فر
2- آقای محمدرضا نوبخت

معاونت مالی، اداری و تدارکاتی:
1- آقای محمدعلی امیری ابیانه

اداره کل طرح و مهندسی :
1- آقای محمدرضا تقایی
2- آقای علیرضا نورزاده برقی
3- خانم زهره ایزدی یزدان آبادی

اداره کل منابع انسانی:
1- خانم مژگان عبدالعزیزی
2- خانم نسرین اسدالهی عمید
3- آقای حسین رحمتی
4- آقای قلی قنبری کفاکی
5- خانم عذرا نیکبخت

اداره کل خدمات پس از فروش:
1- خانم زبیده اژدری
2- آقای حمید عجب گلی
3- آقای مجید حیدری

معاونت تجاری:
1- آقای سید محمدحسن رحمانی

اداره کل کنترل و مدیریت شبکه مخابراتی:
1- آقای علی اکبر قربانی مسن
2- آقای رحیم اسدپور
3- آقای حمیدرضا برهانی

اداره کل پشتیبانی و راه اندازی شبکه:
1- آقای محمد خانیان
2- آقای حسن درویش
3- آقای ارسلان علی پور
4- آقای عباس رضا جلیل پور
5- آقای منصور نظری
6- آقای مجید رضا مصلحی
7- آقای حمید فراهانی
8- آقای علی جعفری قریه علی
9- آقای صمد جبارزاده خوئی
10- آقای حمید جعفری
11- آقای رضا محفوظی
12- آقای فیروز تکلو ولا شجردی
13- آقای احمدخطیبی
14- آقای احمدگل پرور
15- آقای خلیل خلیلی کیا
16- آقای ابوالفضل صمدی
17- آقای محمد هیبتی
18- آقای محسن طلایی شهیر
19- آقای سعید غفاری نیا
20- آقای مسعود مصطفی واصف جانی

اداره کل تدارکات و خرید:
1- آقای اصغر صفری خویائی
2- آقای محمدعلی ابوالقاسم ساروقی
3- آقای حسین آقا علی

اداره کل مالی:
1- آقای سید مهدی قریشی
2- آقای احمد زارع رهورد
3- آقای عباسعلی حاجی محمدی کمار سفلی

معاونت شبکه:
1- آقای مجید نصراللهی ولوجردی
2- آقای مرتضی اکبری دولابی
3- آقای کاظم حاجی تقی
4- آقای عباسعلی افضلی
5- آقای علیرضا اکبری جفرودی
6- آقای بهرام قاسمی
7- آقای اصغر پناهی کردشت
8- آقای ناصر تیربند
9- آقای سید رضا جان نثار
10- آقای غلام عباس کوه گرد
11- آقای صفرعلی میرزائی
12- آقای کاظم حاجی تقی

اداره کل نظارت، آزمایش و تحویل:
1- آقای بهروز فرخ نژاد

اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران:
1- آقای حسن اسماعیلی
2- آقای خسرو محمد رضائی
3- آقای مرتضی محمدی جعفری
4- آقای کامران رازقی
5- آقای سید حسین میر بی زوال
6- آقای مهدی غرقی شفیعی
7- آقای علیرضا عمو شیخی دولابی
8- آقای رضا عبدل
9- آقای جهانگیر علی عسگری
10- آقای محمود نیکخوی مردمک
11- آقای سید جواد قائم مقامی
12- آقای اصغر معصومی
13- آقای سعید بابازاده

اداره کل مخابرات منطقه 3 تهران:
1- آقای عزیزاله حسینی مهر
2- آقای علی اکبر شیرازی
3- آقای موسی تفرشی
4- آقای محسن حبیبی
5- آقای سید جواد تهرانی
6- آقای حسین الیکائی
7- آقای یداله مخدومی شربیانی
8- آقای ناصر رنجبر
9- آقای رضا رضا خداوردیان
10- آقای جواد نعمت زاده
11- آقای کاظم وقفی محبی
12- آقای بیژن ارشاد راد
13- آقای مصطفی سرور
14- آقای امیر آقایی
15- آقای محمدرضا ولی زاده پرنق
16- آقای حجت اله تاجیک
17- آقای حسین حاجیان ذاکر
18- آقای سید حمیدرضا فرش نشانی
19- آقای محمد سلیمانی دباغ
20- آقای علیرضا شفیعی
21- آقای علی سهیلی فراز

اداره کل مخابرات منطقه 4 تهران:
1- آقای داوود ستوده یگانه
2- آقای محسن شادلو
3- آقای اسداله مبصری
4- آقای غلامرضا مهرانی
5- آقای محمد عابدینی
6- آقای بختیار راستگوی باوفا
7- آقای حسینعلی محمد علی پور
8- آقای حمید حلاجی
9- آقای صابر شهبازی
10- آقای اصغر پیروز
11- آقای جمال نجفیان
12- آقای رحمت اله مداح
13- آقای احد ناصری قره بابا

اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران:
1- آقای محمدعلی ربیعی میناب
2- آقای حسن ذریه امیری نام
3- آقای عباس آقا میرزا
4- آقای علی محمدی ارزنق
5- آقای محمود علی خزایی
6- آقای علی قربانی
7- آقای نادر سلحشوری
8- آقای حسین فهیمی
9- آقای علیرضا محبی
10- آقای احمد صمدی گرجایی
11- آقای مجید امین نگارشی
12- آقای حمید آرامش
13- آقای حسن عباسی فردوئی
14- آقای حمیدرضا هدایتی صدیق
15- آقای مهدی حبیبی
16- آقای رسول ابراهیم خلیلی تبریزی

اداره کل مخابرات منطقه 6 تهران:
1- آقای مسعود شادفر
2- آقای سید احمد قریشی
3- آقای محمود لطیفیان
4- آقای بهمن فتح الهی
5- آقای سیدجواد موسوی بیوکی
6- آقای حسن رمضانی ولوجردی
7- آقای وجه اله فلاح تر به بر
8- آقای علی یزدانی کچویی
9- آقای رضا تاجیک
10- آقای محمود رضا نصوری تهرانی
11- آقای حسین اسدی مهر
12- آقای حمیدرضا ماندگار
13- آقای حسن شاهی
14- آقای جمشید آبادی
15- آقای کاظم رمضانیان کلهرودی
16- آقای علیرضا لطیفی
17- آقای علی افشار
18- آقای حسن پروانه
19- آقای عزیز اکبری مغانلو
20- آقای محمد مهدیان
21- آقای غلامحسین قاسمی
22- آقای محمدرضا حقانی
23- آقای محمدعلی محمدی نژاد
24- آقای احد خلیلی
25- آقای غلامرضا حسین پور
26- آقای مهیار صمدیان زهرایی
27- آقای حسن محمدزاده راد
28- آقای سیامک قاسمی چالشتری
29- آقای عباس شیرزاد مصلح
30- آقای مجید سلطان محمدی
31- آقای ابوالحسن احسانی

اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران:
1- آقای حسن جلالی ابیانه
2- آقای بهروز باشباغی
3- آقای علی مقیمی شعار
4- آقای حیدر فرزانیان
5- آقای کوروش مومنی
6- آقای محسن حسن رعیت
7- آقای بهرام آهنگر ابراهیمی
8- آقای محمود وقفی خیری
9- آقای جواد بهرامی
10- آقای هادی خواجه افضلی
11- آقای کوروش نظرپور
12- آقای عباس قوی دل قاسم آبادی
13- آقای اصغر خیری
14- آقای مصطفی اسحاقی ابیانه
15- آقای محمدرضا کوهی شایق
16- آقای داوود عباسی
17- آقای علیرضا جهانشاهی
18- آقای امیرهوشنگ بهمن آبادی
19- آقای محمود بصیرت نژاد
20- آقای سیدعلی حسینی
21- آقای عبدالحمید نوحی
22- آقای یزدان معصومی
23- آقای نوراله سلطان محمدی
24- آقای محسن ترابیان اسدآبادی
25- آقای علی رفعت نیا
26- آقای عبداله غفور محسنی
27- آقای موسی پازکی
28- آقای حمید بیات
29- آقای مجتبی مسرور
30- آقای حمیدرضا بحیرایی
31- آقای فرهاد نعمتی آلاشتی
32- آقای سعید علیمحمدی
33- آقای حسن کمیجانی
34- آقای حمید پور صالحیان
35- آقای سعید عرب نژاد
36- آقای مصطفی صدرائی جواهری
37- آقای علی رحمتی
38- آقای ناصر رحمانی
39- آقای محمود عباسی
40- آقای رجبعلی بخشی

اداره کل مخابرات منطقه 8 تهران:
1- آقای غلامحسین اصلانی
2- آقای حسین قورچیان
3- آقای محمود رضا حمیدیان
4- اقای علی فنی مقدم
5- آقای پیام سیفی زاده
6- آقای محمد مالمیر
7- آقای علیرضا یوسفی
8- آقای مهدی قربانی
9- آقای مصطفی اشراقی
10- آقای محسن بختیاری
11- آقای مجید ستاری پیرسلطان
12- آقای مهدی دشتکی
13- آقای عباس آقا جعفری

 

11


٠٩:٢٢ - شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٨    /    عدد : ١٠٣٧٩٠    /    تعداد نمایش : ٤٩١١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
دسته‌بندی اخبار داخلی

دسته بندی مطالب

اشتراک در خبرنامه پیام آنلاین

با عضویت در خبرنامه پیام آنلاین از آخرین مطالب بلاگ و رویدادهای مهم دنیا با خبر شوید