با توجه به ایجاد یک بستر وسیع IP در سطح استان با گستردگی در کلیه مراکز و امکان دسترسی به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی سرویسی بنام « اینترانت » به متقاضیان ارائه می گردد که در این سرویس IP آدرس های Private در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده تخصیص داده می شود .

با اتصال متقاضیان به این شبکه، امکان دسترسی به کلیه Nodeها و میزبان های (host) داخل کشور ( شامل آدرسهای معتبر اینترنتی داخل کشور و نیز آدرسهای Private متصل شده به این شبکه در سراسر کشور ) فراهم میگردد .

اینترانت یک شبکه‌کامپیوتری است که از زبان مشترک ارتباطی شبکه جهانی اینترنت برای تبادل داده‌ استفاده می‌کند و تمام خدمات اینترنت، از جمله پست الکترونیکی، وب، FTP، گروه‌های خبری و تله‌کنفرانس را در شبکه‌ای اختصاصی برای کاربران مشخص آن شبکه ارایه می‌دهد و لزوماً به اینترنت متصل نیست.

نمونه‌هایی از کاربردهای سرویس اینترانت را می‌توان اتصال به بستر عمومی آیپی داخل کشور، تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های مکانیزه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور (مانند سیستم‌های اتوماسیون اداری) و نیز تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت داخل سازمانی و ارایه سرویس‌های داخلی E-MAIL، Web، FTP و Messaging برای سازمان‌ها و شرکت‌ها نام برد.

تعرفه ها

يك ماه و نيم ماهانه سرعت
315.000 210.000 64 Kb/s
472.500 315.000 128 Kb/s
787.500 525.000 256 Kb/s
1.260.000 840.000 512 Kb/s
1.890.000 1.260.000 1 Mb/s
3.150.000 2.100.000 2 Mb/s
5.040.000 3.360.000 4 Mb/s
7.875.000 5.250.000 8 Mb/s
11.970.000 7.980.000 20 Mb/s
20.475.000 13.650.000 34 Mb/s
34.335.000 22.890.000 100 Mb/s
53،550،000 35.700.000 155 Mb/s

 

 

نحوه ثبت نام

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی شرکت مخابرات استان تهران (آدرس ذیل) میتوانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:

خیابان ملاصدرا-خیابان شیراز جنوبی-خیابان سهیل شرقی-نبش کردستان-ساختمان شاهد-برج شرقی-طبقه اول-اداره کل فروش

مدارک مورد نیاز

  • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکتهای دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکتهای خصوصی))
  • تکميل و مهر و امضاء فرم پرسشنامه
  • تکميل و ارائه کارت تقاضا و اشتراک مهر و امضاء شده توسط بالاترين مقام مسئول (شرکتهای دولتی) و صاحبان امضاء اوراق تعهد آورمطابق اساسنامه وآخرين روزنامه رسمی (شرکت های خصوصی)
  • تصوير آگهی روزنامه رسمی (که بيش از دو سال از تاريخ انتشار آن نگذشته باشد) حاوی اسامی صاحبان امضاء و آخرين آدرس قانونی شرکت جهت موسسات خصوصی
  • تصوير مجوز معتبر فعاليت (جهت متقاضيان دفاتر خدماتی فاقد مدارک ثبت شرکت)
  • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماينده
  • تصوير صورتجلسه آزمايش وتحويل فيبراختصاصی برای متقاضيان ارتباط روی فيبردر خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می نمايند.
  • در خصوص متقاضيانی که به صورت شخص حقيقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می نمايند، حضورشخص ويا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و يا کارت شناسايی معتبر به منظور تکميل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می باشد.

توجه

  • راه اندازی سرویس حداکثر ظرف مدت 15 روزپس از واریز وجه مربوطه، انجام می پذیرد.
  • دریافت خدمات و پشتیبانی سرویس مزبور با شماره گیری 1899 امکانپذیر میباشد

 

Copyright © 2014 TCT